Hromo karton

Umka Special GT2 (belo-beli karton) je visoko kvalitetni hromo-karton proizveden od reciklažnog starog papira. Srednji sloj je izrađen od mešanog reciklažnog papira, dok su gornji i donji sloj proizvedeni od sortiranog belog reciklažnog papira. Odlikuje se troslojnim gornjim premazom i jednoslojnim donjim premazom, konstantnim kvalitetom, dobrim štamparskim i proizvodnim karakteristikama.

TIPIČNA PRIMENA
Kartonska ambalaža: kozmetička, farmaceutska, prehrambena, hemijska i tekstilna industrija.

PREPORUČENI METOD ŠTAMPANJA
Ofset, duboka štampa, flekso štampa

Kako do nas