U istoriji je zabeleženo da su stari Egipćani otkrili materijal pod nazivom papirus, na kome se moglo pisati. Papirus je izrađivan lepljenjem i spajanjem osušenih drški biljke papirus. Za beleženje i čuvanje simbola na papirusu, koristilo se mastilo iz sipe, a kao držalja za prenošenje koristila se šuplja stabljika bambusa ili pero. Kasnije su papir otkrili Kinezi, i on se dalje godinama usavršavao.
Dugo su se poruke pisale ručno na papiru ili na životinjskoj koži. Ručno pisanje je bilo isuviše sporo, posebno ako se želelo napraviti više od jedne kopije. Tako su i knjige pisane ručno na papiru, pa su stoga bile prava retkost dostupna malom broju ljudi. Mnogo godina ljudi su tražili način kako da stvore poruku u jednoj formi (obliku), iz koga će biti moguće proizvesti nekoliko kopija, bez potrebe ponovnog pisanja svaki put kada bi se ukazala potreba.
Sa povećanjem broja zahteva za nekoliko kopija (identičnih primeraka) poruke, započeo je razvoj štamparskih tehnika. Jedan od ranijih pokušaja podrazumevao je upotrebu drvenih blokova, u koje bi se klesanjem ucrtavala ili upisivala željena poruka, što je predstavljalo štamparsku formu. Zatim bi se nanela boja, i poruka odštampala na papiru. Međutim, ova procedura se pokazala needikvatnom, jer je ucrtavanje poruke bio spor proces. Ovo je zabeleženo kao prvi pokušaj štampe.
Johan Gutenberg je zaslužan za početak upotrebe pokretnih metalnih slova, koja su se mogla upotrebljavati i po nekoliko puta. Pokretna slova su se lakše i brže sklapala (oblikovala) u nove poruke, nego ručno oblikovani, rezbareni drveni blokovi.

Katovanje

Kater omogućava precizno sečenje i opsecanje cut folija koje se koriste za razne ispise. Takođe naš kater poseduje optiku koja omogućava opsecanje, odnosno ricovanje štampanih materijala (Print&Cut tehnologija). Neke od tehničkih karakteristika možete pogledati na sledećim stranicama.

Opširnije

Veliki formati

Digitalna štampa velikog formata (WIDE FORMAT PRINTING) pruža veliki broj mogućnosti zbog velike širine štampe. Postoji više tehnologija štampe kao što su WATER BASE PRINTING (boje na vodenoj bazi koje nisu vodootporne), SOLVENT PRINTING (izuzetno štetne boje po ljudsko zdravlje koje se u zapadnim zemljama izbacuju iz upotrebe), ECO SOLVENT PRINTING koja je izdržljiva i nije štetna po ljudsko zdravlje, i LATEX tehnologija štampe. Naša firma radi na ECO SOLVENT sistemu štampe.

Opširnije

Sublimaciona štampa

Sublimaciona štampa predstavlja hemijski proces gde se boja odnosno štampa sa transfer papira pod dejstvom toplote i pritiska prenosi na površinu za štampu. Svi materijali koji na sebi imaju sublimacijski premaz ili su napravljeni id poliestera pogodni su za sublimacionu štampu. U datoj tabeli možete pogledati neke od osnovnih karakteristila.

Opširnije

UV štampa

Tehnologija direktne štampe pruža mogućnost štampe na različitim promotivnim materijalima: privescima, olovkama, USB flash memorijama, magnetima, maskama za mobilne telefone...

Opširnije

Digitalna štampa

Digitalna štampa podrazumeva direktnu povezanost računara u kojem se obavlja digitalna priprema i štamparske mašine i obuhvata dve potkategorije. Jedna je statička digitalna štampa computer to press. Ovaj tip štampe praktično predstavlja klasičnu ravnu ofset štampu na mašinama kod kojih je osvetljivač za formu ctplate, postavljen na cilindru forme tako da se forma osvetljava i razvija na samoj štamparskoj mašini. Dalji tok štampe je isti kao i kod ofset štampe.

Opširnije

Kako do nas